ראשל אירועים

שמעיה 16, אלעד
0584152730
Rachel@www.rashelevents.co.il
שעות פעילות 9:00 -18:00
יום שישי 00:10:00-12