מדיניות החלפות והחזרות

לקוחות רשאים להחליף את המוצר כנגד מוצר חליפי שווה ערך ו/או זיכוי שווה ערך כספי כמפורט להלן:
החלפה או החזרת מוצרים יכולה להיעשות באמצעות חברת השליחויות של החברה בכפוף לתשלום דמי החזרה על פי מדיניות החברה (שעשויים להיות שונים מדמי המשלוח).

ביטול עיסקה

אתר זה כפוף ופועל במסגרת חוק הגנת הצרכן התשמ"א 1981
אין באמור בתקציר זה כדי להגביל את זכויותיה של ראשל או את זכויותיו הקוגנטיביות של הצרכן, על פי חוק הגנת הצרכן.
לקוחות רשאים לבטל עסקה הכל כמפורט להלן:
לקוחות רשאים לבטל עסקה, לא יאוחר מ-14 (ארבעה עשר) יום ממועד קבלת המוצר או קבלת מסמך הגילוי לפי המאוחר מביניהם.
לקוחות המוגדרים אדם עם מוגבלות (לפי חוק שוויון זכויות) או מי שמלאו לו 65 שנים (להלן: "אזרח ותיק") או מי שמוגדר עולה חדש, יהיו רשאים לבטל עסקה תוך ארבעה חודשים מיום קבלת המוצר או מיום קבלת מסמך הגילוי.
ביטול העסקה יעשה על-ידי מסירת הודעה לחברה בכל אחת מהדרכים המפורטות לעיל:
1. בשיחה טלפונית למוקד שירות הלקוחות:0584152730 ימים א׳-ה׳ | בין השעות:9;-16:00
2. באמצעות ווטסאפ:0584152730
3. במשלוח מייל לכתובת:info@rashelevents.co.il
4. בטופס 'צור קשר' באתר

על הלקוח לפעול באופן סביר לוודא שהודעתו נקלטה במערכת, במידה ולא קיבל מענה חוזר.
בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן זכות ביטול עסקה לא תחול ביחס לטובין פסידים (מוצרים שעם הגעתם אל הלקוח ומרגע שסופקו לא ניתן להשתמש בהם פעם נוספת או לספקם ללקוח אחר)
יצויין כי החברה משווקת מוצרים רבים הנחשבים פסידים ולכן ביטול עסקה בכל הקטגוריות של מיתוג אישי ניתן לבטל עסקה בתנאי שהפריט יוחזר במצב תקין וללא שימוש סגור באריזה ועם התווית כפי שהתקבל.

החברה היא בעלת שיקול הדעת הבלעדי בעניין מצב הסחורה שמוחזרת.
מוצר שיוצר באופן מיוחד עבור לקוח גם כן לא ניתן לבטל עסקה בגינו למעט באם נתגלה פגם במוצר.
בביטול עסקה החברה תשיב ללקוח את התמורה ששילם בפועל בגין המוצר, כמו כן תהא רשאית לנכות מסך זה דמי ביטול בסך של 5% ממחיר המוצר נושא העסקה או 100 ש"ח, לפי הנמוך מבניהם.
על אף האמור, החברה לא תגבה דמי ביטול והיה והביטול נובע מפגם במוצר, אי התאמה בין המוצר לבין הפרטים שנמסרו לגביו בהתאם להוראות הדין, או עקב אי אספקת המוצר במועד שנקבע או עקב כל הפרה אחרת של החברה כלפי הלקוח בקשר עם העסקה. במקרה כאמור הלקוח יודיע על כך לחברה וזו תדאג לתאם מועד לאיסוף המוצר.
במידה והודעת הביטול נעשתה טרם אריזת המשלוח, העסקה תבוטל והלקוח/ה יהיו זכאים לקבל החזר התשלום המלא כולל דמי המשלוח אם אלו נגבו אך ורק ובאופן ישיר לאמצעי התשלום בו השתמשו הלקוח/ה.
דרישה לביטול העסקה כתוצאה מפגם – על הלקוח/ה לבדוק את הפריט מיד עם קבלתו. על הלקוח/ה להחזיר את המוצר כאמור (באמצעות חברת השליחויות של החברה בכפוף לתשלום דמי החזרה על פי מדיניות החברה.
מקרה שכזה יעבור לטיפול מחלקת ביקורת ושירות לקוחות והלקוח/ה יקבלו מענה בתוך 7 ימי עסקים מיום קבלת המוצר בדרך של משלוח. ההחלטה והמענה ללקוח/ה יינתנו לגופו של עניין ובהתאם לנסיבות ושיקולה הבלעדי של החברה.
במידה ויבחר הלקוח להשתמש בשירות המשלוחים של החברה והחברה תישא בעלויות המשלוח באם יתברר כי המוצר איננו פגום היא תשיב את המוצר במשלוח ותחייב את הלקוח על שתי השליחויות.

מדיניות פרטיות

אתר ראשל www.rashelevents.co.il (להלן: "האתר") הינו אתר ברשת האינטרנט, המציע לגולשים אקראיים לקבל מידע על מוצרי ושירותי החברה כמו גם להזמין ולרכוש מוצרים ישירות מהאתר.
האתר נמצא בבעלות חברת ראשל אירועים (להלן:"החברה") .

הוראות תקנון זה יחולו על כל אינטראקציה של כל גולש/ת בכל עמוד השייך לאתר בין עם בקישור ישיר או בקישור חיצוני ועקיף וכל אינטראקציה שכזו מהווה הסכמה של הגולש לתנאי התקנון, באופן שמסדיר את היחסים בין החברה לבין הגולשים ו/או המזמינים באתר, באופן של חוזה מחייב בין הצדדים.

כל פעולה הזמנה ו/או רכישה באתר מהווה הסכמה של הגולש/ת לפעול ולקבל בהתאם להוראות התקנון. מרגע כניסה לאתר כל פעולה שמבוצעת מיד לאחר מכן, מהווה הצהרה של הגולש/ת שקראו את התקנון והסכימו לכל הוראותיו ותנאיו, וכן כי הגולש/ת המבצעים הזמנה הינם לקוחות כשירים שמלאו המשלמים עם אמצעי תשלום בבעלותם.

החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות תקנון זה מפעם לפעם בלא חובת יידוע לכל מאן דבעי.

יצוין כי תמונות המוצרים באתר הינם להמחשה בלבד, וייתכנו סטיות מסויימות בין מה שנראה על גבי מסך המחשב לעומת המוצר הסופי שנמסר ללקוח. כמו כן תיאורי המוצרים מכוונים לצורך הענקת תמונה ברורה ומלאה ככל הניתן עבור הגולש/ת, אך ייתכן כי תיאורים מסוימים הינם סובייקטיביים וכן ייתכן כי יופיעו שגיאות ו/או אי דיוקים בתום לב ואלו לא יבואו לרועץ כנגד החברה המפעילה את האתר.

ייתכן כי דגמים ו/או מוצרים מסוימים יאזלו מהמלאי של החברה בכל רגע נתון.
ולכן החברה איננה מתחייבת להחזיק מלאי של כל מוצר ו/או דגם המופיע באתר בכל רגע נתון.
כמו כן שומרת לעצמה החברה את הזכות להגביל את כמות הפריטים בכל הזמנה.

לצורך ביצוע הזמנה על הלקוח/ה להזין פרטי מידע בסיסיים לפי דרישת האתר על מנת שתוכל החברה להשלים העסקה ולספק את ההזמנה. הלקוח/ה מתחייבים למלא את פרטיהם באופן מדוייק ונכון, ומבינים כי החיוב יבוצע מיד בתום ההזמנה ובטרם סופקה.
מייל הנשלח ללקוח/ה מיד עם השלמת ההזמנה המבשר על אישור העסקה אינו מהווה ראיה לכך שהעסקה אכן הושלמה, אלא רק שההזמנה נקלטה במערכת הממוחשבת של החברה.

עסקת רכישה תבוצע רק לאחר השלמת תהליך ההזמנה ולאחר שחברת ראשל אירועים תקבל אישור מחברת כרטיסי האשראי הרלוונטית על ביצוע החיוב. עסקת הרכישה תושלם רק במעמד מסירת המוצר או מוצרים שהוזמנו ללקוח/ה.
במקרה של מוצר או דגם שאזל מהמלאי או לא ניתן לספקו מכל סיבה שהיא, חברת ראשל אירועים תודיע ללקוח/ה בהקדם האפשרי על ביטול ההזמנה באמצעות משלוח דוא"ל או שיחה טלפונית. וללקוח/ה לא תהא כל טענה שהיא כנגד החברה.

מובהר כי כל המחירים כוללים מע"מ כדין ואינם כוללים דמי משלוח.

אבטחת מידע ופרטיות
טעות בפירוט המוצר, תמונות שנועדו להמחשה ולא שיקפו במדויק את המוצר ושימוש במוצר שלא בהתאם להוראות והנחיות המופיעות על טקסט המוצר, כל אלו לא יחייבו את החברה והיא לא תישא באחריות בגין אלו . ובכל מקרה לא תישא החברה באחריות כלשהי העולה על ערך המוצר הנרכש וכן בכל נזק שאינו ישיר ו/או נזק תוצאתי.

ראשל ו/או מי מטעמה נוקטים באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר על סודיות המידע. פרטיו האישים של המשתמש (שם, דואר אלקטרוני וכדומה) יישמרו במאגר מידע של החברה.

מאגר המידע בין היתר משמש את ראשל או מי מטעמה לצורך ניתוח מידע סטטיסטי, למטרות שיווקיות, פרסום קידום מכירות וכן לצורך פניה לנרשם באופן של דיוור ישיר בכל אמצעי תקשורת שתמצא לנכון. והנרשם מוותר בזאת על כל טענה בגין שימוש ו/או בעלות במידע כאמור, לרבות ויתור על כל טענה על פי חוק הגנת הפרטיות, תשמ"א 1981.

נרשמים שמתנגדים לשימוש בפרטיהם, או שמעוניינים להסיר עצמם ממאגר המידע הרשום בבעלות חברה, או שמבקשים שלא לקבל פניות באמצעות דיוור ישיר, יודיעו על כך בכתב בשירות הלקוחות של ראשל בצור קשר.
או באמצעות מנגנון ההסרה שיימצא בכל דיוור.

ראשל עלולה למסור פרטי מידע של לקוחות לצד שלישי במקרים בהם המשתמש ביצע מעשה או מחדל הפוגעים ו/או העלולים לפגוע בראשל ו/או בצדדים שלישיים כלשהם, המשתמש עשה שימוש בשירותי ראשל לביצוע מעשה בלתי חוקי, אם התקבל בידי ראשל צו שיפוטי המורה לה למסור את פרטי המשתמש לצד שלישי וכן בכל מחלוקת או הליך משפטי.

קניין רוחני
כל זכויות הקניין הרוחני באתר מכירות זה לרבות סימני המסחר (בין אם נרשמו ובין אם לאו), הפטנטים, זכויות היוצרים, המדגמים, הינם רכושה הבלעדי של חברת ראשל. אין לעשות כל שימוש מסחרי ברשימות ובתמונות המוצרים המופיעים באתר או בפרטים אחרים המתפרסמים, אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, למכור, לשווק ולתרגם מידע כלשהו מן האתר (לרבות סימני מסחר, תמונות, בלא קבלת רשותה המפורשת של ראשל מראש ובכתב.

דין וסמכות שיפוט
פרשנותו ואכיפתו של תקנון זה ו/או כל פעולה או סכסוך הנובע ממנו יעשו בהתאם לדין הישראלי בלבד ולבית המשפט המוסמך בירושלים תהא מסורה סמכות השיפוט הבלעדית.

בואו נשמור על קשר
הצטרפו למועדון הלקוחות שלנו
וקבלו 10% מתנה
בקניה הראשונה באתר
ובקניה מעל 400 ש"ח
רוצים למתג את האירוע בשם האישי שלכם?